Compact - Sistemi

Compact - Sistemi

COMPACT sistem

... Za rad sa
  - isečenim dokumentima
  - dokumentima u kontinualnoj formi:  
    - 1-up štampanih
    - 2-up štampanih
  - pre savijanja
  - posle savijanja
…kao sistemi sa
  - jednim ulaznim kanalom
  - više ulaznih kanala
... za online-konekciju  
  -
 sa printerima
  - sa PCS-om

Modularna filozofija

Karakteristike sistema

- Konstrikcija bazirana na modularnom konceptu
- Široka paleta aplikacija
- Mogućnost ubacivanja veće količine materijala u koverat
- Lak za rukovanje
- Mala emisija buke
- Moderan dizajn

Funkcionisanje i način rada

- Postaviti papir
- Postaviti priloge
- Postaviti koverte
- Ubaciti materijal
- Sečenje 2-up forme
- Grupisanje dokumenata
- Savijanje
- Formiranje grupe dokumenata
- Postavljanje priloga ispod grupe dokumenata
- Prihvatanje koverte i  otvaranje preklopa
- Ubacivanje grupe u
lepljenje koverte
- Odlaganje koverata

 

Neki primeri rešenja sa Compact-om

 Sistem 234
 Sistem 234-A
 Sistem 207
 Sistem 208
 Sistemi sa više kanala