Turbo Plus sistemi

Turbo Plus sistemi

Karakteristike sistema

 - Napredniji način transporta dokumenata povećava produktivnost sistema
 - Sigurnija kontrola pozicije i statusa dokumenata
 - Rad sa prethodno isečenim ili dokumentima u kontinualnoj formi u 1-up i 2-up formatu
 - Kompaktniji je od ostalih sistema tako da ne iziskuje mnogo prostora
 - Veliki kapacitet ubacivaca dodataka i koverti olakšava rad operateru i povećava produktivnost sistema
 - Brzina do 18,000 upakovanih koverata na sat
 - Projektovan je za velike obime posla
 - Omogućava rad sa raznim formatima materijala
 - Brz i lagan prelaz na drugi način rada (format dokumenta i koverte)
 - Unapre|en način praćenja materijala u toku rada, statističke podatke o produktivnosti i ostali menadžment
 - Dizajniran da olakša rad operateru

Poboljšanja sistema

 - BICOS 2000 Operativni sistem (Windows NT)
 - Dozvoljava maksimalnu debljinu dokumenata pri kovertiranju
 - Mehanizam za kovertiranje sa 4-točka
 - Povećan kvantitet dodataka omogućava fleksibilnost u radu
 - Novi paneli olakšavaju rad operaterima
 - Nove obloge na sistemu

Turbo Plus

 - 1-up i 2-up formati dokumenata
 - Velika brzina obrade ulaznih dokumenata koji mogu biti isečeni ili iz kontinualne forme idealna je za razne aplikacije
 - Grupisanje dokumenata pre ili posle savijanja
 - Mogućnos okretanja i obrtanja dokumenata posle savijanja ,u zavisnosti od štampe
 - Grupisanje dokumenata od većeg ka manjem ili od manjeg ka ve}em
 - Pojedinačna ili grupna ulazna konfiguracija dokumenata

 - Reduciran nivo buke

Sistem za grupno savijanje

 - Velika brzina grupisanja ubrzava rad i fleksibilnost sistema
 - Grupiše pa savija dokumente u formatima 1-up i 2-up
 - Komponenta (4510) grupiše 2-up forme desnu preko leve i obratno
 - Komponenta (4810) omogućuje da postavljanje dokumenata u rastućem ili opadajućem nizu
 - Savijač (6015) dozvoljava sve standardne načine savijanja dokumenata kao i njihov redosled u grupi

4503 okretač/usmerivač


- Orijentiše dokumente iz horizontalne u vertikalnu poziciju
- Fleksibilan u radu sa svim formatima dokumenata

Grupisanje


 - Grupiše sve vrste pojedinačnih ili grupnih formi dodataka
 - Pre-assembles forms in two-channel operation

 

Ubacivač dodataka/koverata

 - Material se transportuje vertikalno što omogućava veći kapacitet skladišta za dodatke i koverte(2600 komada)
 - Dodaje pojedinačne dodatke kao i sve vrste savijenih (na pola,z ,w)
 - Dodavanje se vrši sa vakumskim valjcima i kaiševima
 - Duplo detektovan dodatak automatski odbacuje bez zaustavljanja sistema
 - Mogućnost dodavanja do 14 pozicija na sistemu.

 

Proces kovertiranja

 - Fotoćelije kontrolišu ceo proces kovertiranja
 - Detekcija materijala pre nego do|e do greške
 - Automatsko izbacivanje neotvorene koverte bez zaustavljanja sistemaic
4-točkića u delu za kovertiranje omogućavaju siguran proces ubacivanja materijala
 - Štampanje post broja i selektivno odvajanje koverata