Quattro sistemi za kovertiranje

Quattro sistemi za kovertiranje

Karakteristike sistema

 - Maksimalna brzina od 4,000 do 6,000 na sat u zaisnosti od aplikacije
 - Modularan dizajn dozvoljava naknadne prepravke sistema u zavisnosti od potreba korisnika
 - Kontrola pozicije i statusa svakog dokumenta
 - Rad sa isečenim i dokumentima u kontinualnoj formi u 1-up i 2-up formatu
 - Kovertira do 9 mm debljine grupe materijala za priloge i 15 mm debljine grupe dokumenata
 - Veliki izbor ulaznih komponenti i tehnika o?itavanja
 -
1-up i 2-up formati dokumenata
 - Velika brzina rada sa isečenim idokumentima u kontinualnoj formi idealna za aplikacije sa velikim obimom
 - Grupisanje dokumenata pre ili posle savijanja
 - Grupisanje u rastućem ili opadajućem nizu
 - Postavljanje dokumenata u 2-up formi levog preko desnog i obratno
 - Pojedinačne ili višestruke ulazne komponente

Sistem za grupno savijanje

 - Modularnost sistema omogućava veliku brzinu grupisanja i savijanja (transporta) dokumenata, jer mašine izmedju sebe razmenjuju informacije o statusu i poziciji svakog dokumenta
 - Sistem prvo grupiše pa savija dokumente u formatu 1-up i 2-up
 - Komponenta za združivanje (4510) grupiše 2-up format desni preko levog ili levi preko desnog dokumenta u zavisnosti koji je vodeći
 - Stanica za savijanje dozvoljava sve standardne vrste savijanja (6015)

4782 Stanica za okretanje

 - Rotira savijene grupe za 90 stepeni zbog potrebe kovertiranja
 - Ne savijene grupe se transportuju bez okretanja
 - Obezbeđuje rad sa savijenim i ne savijenim dokumentima sa jednim ulaznim kanalom
 - Zauzima manje prostora i pruža fleksibilnost u radu

 

 

Stanica za grupisanje

 - Velika brzina brojanja i grupisanja dokumenata 
 - Grupiše savijene i ne savijene dokumente 
 - Modularan dizajn dozvoljava različite ulazne orijentacije dokumenata bazirane na vrstama aplikacija 
 - Grupiše forme sa dva ulazna kanala

 

Dodavač priloga

 - Kapacitet do 1,600 postavljenih priloga
 - Olakšano izvlačenje priloga sa komprimovanim vazduhom
 - Automatsko podešavanje senzora za debljinu papira
 - Variabilna dužina povlakača omogućava optimalan transport priloga
 - Skraćena dužina transporta umanjuje grešku u transportu materijala

Proces kovertiranja

 - Metalni ubacivač sa dva držača materijala 
 - Novi način otvaranja preklopa koverte
 - Sigurnosno kvačilo ne dozvoljava grešku i ne dopušta gužvanje materijala
 - Posebni senzori za gužvanje materijala
 - Novi sistem sa rolnicama sigurno otvara preklop na koverti

 

Quattro sistemi

 System 464/4
 System 453/4
 System 453/4-A