Marathon sistemi za kovertiranje

Marathon sistemi za kovertiranje

Karakteristike sistema

 - Unapređen način transporta papira dizajniran da poveća proizvodnju
 - Mogućnost pakovanja grupe dokumenata debljine do 12 mm
 - Rad sa dokumentima koji su prethodno isečeni ili u kontinualnoj formi u 1-up i 2-up formatu
 - Dizajniran da ne zauzima veliki prostor u prostoriji
 - Veliki kapacitet dodavača priloga i koverata olakšava i ubrzava rad operatera i sistema
 - Do 12,000 kovertiranih dokumenata na sat
 - Dizajniran za velike obime posla
 - Dozvoljava fleksibilnost aplikacija
 - Lak i brz prelazak na novi način rada
 - Unapre|en način praćenja dokumenata,dodataka  i koverata tokom transporta u radu ( posebno dizajniran program-software)
 - Dizajniran za lakše rukovanje i praćenje rada od strane operatera

Proces kovertiranja

 - Velika brzina prihvatanja ulaznih formi dokumenata (prethodno isečenih ili kontinualnih) idealna za rad sa kvantitativnih aplikacijama
 - Mogućnost grupisanja dokumenata pre ili posle savijanja
 - Grupisanje dokumenata od najmanjeg do najvećeg i obratno
 - Postavljanje 2-up formi dokumenata desne preko leve ili obratno
 - Jedna ili više ulaznih konfiguracija

Stanica za grupisanje 

 - Velika brzina grupisanja dokumenata u 2-up formi pre savijanja povećava produktivnost celog sistema
 - Grupiše pa savija dokumente u oba  1-up i 2-up formata
 - Komponenta (4510) grupiše 2-up forme dokumenata desnu preko leve ili levu preko desne
 - Stanica za grupisanje (4810) združuje dokumente od najmanjeg do najvećeg ili odratno (od poslednjeg do prvog)
 - Stanica za savijanje (6015) dozvoljava savijanje grupe na sve standardne načine (sa jednim preklopom , u Z , W(rap)...

Stanica za združivanje

 - Združuje individualne forme dokumenata –dodataka sa glavnom (nosećom) grupom koja dolazi iz stanice za grupisanje(Accufold)
 - Može združivati i forme dokumenata sa dva kanala

Dodavač priloga

 - Formati dokumenata predvi|eni za dodatke postavljaju se u njihov nosač i stoje vertikalno a njihova količina je pregledna za operatera
 - Poseduje kontrolu na povlakaču koji detektuje dupli dodatak
 - Moguć rad sa pojedinačnim i jednostrano , Z ili W savijenim dokumentima i manjim brošurama
 - Dodaci se postavljaju na transporrtnu traku gde se upore|uju sa glavnom grupom dokumenata pre kovertiranja

Dodavač koverata

 - Koverte se postavljaju vertikalno zbog kvaliteta  i sigurnosti transporta
 - Kapacitet do 2,000 koverata
 - Ubacivanje se vrši sa valjcima i kaišem (sukcisijski)
 - Dodavač pokušava 3 puta da ubaci kovertu pre nego što zaustavi rad sistema
 - Elektronska regulacija i kontrola debljine onemogućava prihvatanje dve koverte
 - Automatski se postavlja na format koverte

 

 

Stanica za kovertiranje

 - Fotoćelije kontrolišu ceo proces ubacivanj grupe dokumenata i dodataka u kovertu
 - Detekcija greške u transportu pre nego se pojavi gužvanje materijala
 - Mehanizam sa 4 pozicije (lift) omogućava da su koverte uvek spremne za proces kovertiranja
 - Automatsko izbacivanje neispravne koverte (zalepljena ,sa greškom na preklopu..) bez zaustavljanja sistema

Marathon sistemi

 System 753/3
 System 774/4
 System 764/3