Solo mašine

Solo mašine

Sekač 367

 - do 12.000/h sa 12 inča
 - 1-up formati
 - OMR očitavanje
 - za perforisane forme

BÖWE 367 sekač dokumenata je dizajniran za srednje i velike obiime posla.

Brzina sečenja
Format dokumenta                      
 4 inča                    do            21.000/sat
 8 inča                    do            16.500/sat
12 inča                   do            13.600/sat

Karaktistike
 - podešavanje se može vršiti u koraku od 1/6 inča i 1/8 inča
 - brzina sečenja je potpuno konrtolisana
 - mogućnost sečenja perforacije sa strana dokumenata (uzduž)
 - DIN formati dokumenata od A3, A4 i A5 su podržani u standardnim programima
 - dizajniran za lakši rad operatera
 - unapređena funkcionalnost
 - senzori za grešku u transportu dokumenata
 - olakšava servisni deo posla

Sekač 310 Speed

BÖWE 310 speed sekač dokumenata je dizajniran za velike obime posla kada se za kratko vreme mora obraditi velika količina materijala.

Brzina sečenja
Format dokumenta               
 4 inča                    do            34.500/sat
 8 inča                    do            24.800/sat
12 inča                   do            19.300/sat

Karakteristike
 - dobre performanse
 - potpuna kontrola sečenja
 - olakšan rad operateru
 - DIN formati mogu biti programirani uključujući DIN tolerancije
 - visok nivo kontrole procesa
 - kontrola sečenja perforacije sa100% sigurnosti                
 - Microprocesorska  kontrola

Trgač 329 

Ekonomična solucija sa velikim  performansama.

Brzina trganja
Format dokumenata                 
 4 inča                    do            90.000/sat
 8 inča                    do            45.000/sat
12 inča                   do            30.000/sat

Karaktistike
 - velika brzina
 - rad sa različitim aplikacijama
 - promenljiva brzina rada
 - veliki nivo sigurnosti za operatera
 - potpuno obložena konstrukcija
 - minimiziran nivo buke
 - lift za prihvatanje dokumenata
 - Chopper

Trgač 325 

Velike performanse i kompaktan dizajn, predvi|en da zadovolji korisnike sa velikim obimom posla.

Brzina trganja
Format dokumenata                      
  4 inča                   do          106.000/sat
12 inča                   do            35.000/sat

Karakteristike
 - dobre performanse
 - ne zauzima previše prostora
 - lak za rukovanje
 - univerzalnost rada sa raznim formatima
 - dizajn
 - mali nivo buke

Transportni sto 5512

Transportni sto5512 prihvata isečene formate dokumente i može se priključiti na sve vrste BÖWE sekača.

Karakteristike
 - ubrzava proces sečenja
 - kontinualno sakupljanje i uklanjanje dokumenata bez zaustavljanja rada sekača
 - prikupljanje 1-up i 2-up formata dokumenata
 - siguran operativni metod
 - veoma olakšava rad operateru

Lift za prikupljanje 5518

Isečeni formati iz sekača dovode se transportnim valjcima do lifta koji ih prihvata i slaže.Može se povezati sa svim vrstama BÖWE sekača.

Karakteristike
 - siguran operativni metod
 - precizno prihvatanje
 - formati dokumenata do 17 inča
 - grupisanje dokumenata do320 mm debljine
 - rad sa 2-up formatom dokumenata
 - fotoćelija za detekciju gužvanja materijala
 - olakšava rad operateru i ubrzava rad