Vario - sistemi

Vario - sistemi

Karakteristike sistema

 

 • Brzina do 8.200 koveratiranja na sat
 • Mogućnost dodavanja priloga na 4 načina , u zavisnosti od veličine i debljine materijala
 • Mogućnost rada sa isečenim ili dokumentima iz kontinualne forme na ulaznim kanalima sistema
 • Modularna konstrukcija omogućava veliki izbor aplikacija njihovu naknadnu nadgradnju
 • Idealan za srednje i velike obime posla
 • Velika prilagodljivost rada sa različitim vrstama papira
 • Debljina dokumenata za kovertiranje je max 10mm

Vario

 •  1-up i 2-up formati dokumenata
 • Mogućnost rada sa dokumentima u isečenoj ili kontinualnoj formi idealna je za razne vrste i načine kovertiranja
 • Grupisanje dokumenata pre ili posle savijanja
 • Grupisanje dokumenata od većeg ka manjem ili obrnuto
 • Združivanje 2-up formata dokumenata desnog preko levog ili obratno
 • Pojedinačne ili višestruke ulazne komponente
 • Kontrola dokumenata i koverata uz pomoć OMR čitača

Sistem za grupno savijanje

 • Modularnost sistema omogućava veliku brzinu grupisanja i savijanja (transporta) dokumenata, jer mašine između sebe razmenjuju informacije o statusu i poziciji svakog dokumenta
 • Sistem prvo grupiše pa savija dokumente u formatu 1-up i 2-up
 • Komponenta za združivanje (4510) grupiše 2-up format desni preko levog ili levi preko desnog dokumenta u zavisnosti koji je vodeći
 • Stanica za savijanje dozvoljava sve standardne vrste savijanja (6015)

 

Stanica za grupisanje dokumenata

 • Grupiše dokumente koji transportom pristižu iz prethodne
 • Grupu dokumenata prosleđuje na transportnu traku
 • Grupiše dokumente koji pristižu sa strane
 • Grupu dokumenata prosleđuje na transportnu traku

5557 Dodavač priloga

 • Uz pomoć vakuuma, ubacivač postavlja prilog na transportnu traku
 • Može ubacivati dokumente veličine koverte , presavijene i (Wrap)
 • Senzor za debljinu papira ne dozvoljava da se ubacuje više od jednog priloga
 • Ostali načini dodavanja su takođe mogući

5560 Dodavač priloga

 • Isečene forme dokumenata do 14“ dužine savijaju se na format koverte
 • Može se podesiti kao dodavač priloga ili kao primarni ,sekundarni kanal sa OMR čitačem
 • Grupisanje do tri dokumenta
 • Senzor za debljinu papira detektuje prijavljuje grešku (ako mašina povuče dva dokumenta)
 • Može da radi jednostrano ,savijanje u Z

Proces kovertiranja

 1. Ubacivanje priloga
 2. Ubacivanje koverata
 3. Kovertiranje priloga
 4. Lepljenje koverte
 5. Odlaganje upakovane koverte

Prikaz kovertiranja

 1. Koverat je u položaju sa otvorenim preklopom
 2. Donji deo koverte je fiksiran držačima
 3. Vazduh pod pritiskom otvara kovertu
 4. Dokumenti sa prilozima ulaze u kovertu

Specifikacija koverte

Sistem 250/2

 • Kovertiranje priloga
 • Dva dodavača priloga

Sistem 253/2

 • 1-up kontinualni obrasci
 • Grupisanje dokumenata posle savijanja(foldovanja)
 • Dva dodavača priloga

Sistem 254/2

 • 1-up kontinualni obrasci
 • Grupisanje pre dodavanja priloga
 • Dva dodavača priloga

Sistem 263/2

 • 2-up beskonačni obrasci
 • Kovertiranje posle savijanja
 • Dva dodavača priloga

Sistem 264/2

 • 2-up beskonačni obrasci
 • Grupisanje pre foldovanja (savijanja)
 • Dva dodavača priloga

Pogled na monitor u toku rada sistema

Grafički prikaz produktivnosti

Izveštaj o greškama u radu

Mogućnost prilagodjavanja sistema raznim načinima i vrstama kovertiranja